จังหวัดราชบุรี ^___^วันที่ 2 มีนาคม 2559 นายณรงค์ ไพศาลทักษิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ นตผ. จังหวัดราชบุรี โดยมีนายไพบูลย์ บูรณสันติ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมประ

จังหวัดราชบุรี ^___^วันที่ 2 มีนาคม 2559 นายณรงค์ ไพศาลทักษิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ นตผ. จังหวัดราชบุรี โดยมีนายไพบูลย์ บูรณสันติ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)