จังหวัดราชบุรี ^–^ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังวหัดราชบุรี มอบประกาศเกียรติคุณ 10 สุดยอดผลิตภัณฑ์เด่น จังหวัดราชบุรี ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในการประชุมครั้งนี้ นายไพบูลย์ บูรณสันติ

จังหวัดราชบุรี ^–^ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังวหัดราชบุรี มอบประกาศเกียรติคุณ 10 สุดยอดผลิตภัณฑ์เด่น จังหวัดราชบุรี ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในการประชุมครั้งนี้ นายไพบูลย์ บูรณสันติ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ได้แนะนำตัวในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในโอกาสที่มาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)