จังหวัดราชบุรี ^___^ การต้อนรับคณะเตรียมการศึกษาดูงานของคณะภริยาเอกอัครราชทูตต่างประเทศ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายไพบูลย์ บูรณสันติ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับคณะเตรียมการศึกษาดูงานของคณะภริยาเอกอัครราชทูตต่างประเทศ โดยมาศึกษาข้อมูล และความพร้อมของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่บ้านสะพานดำหมู่ที่ 11 ตำบลวัดแก้วอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรี สำหรับในการมาศึกษาข้อมูลและเตรียมการในครั้งนี้ประกอบไปด้วย กรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศโดยนายพิชิต ชิตวิมาน รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนจากกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งคณะจำนวน 20 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)