จังหวัดราชบุรี ^__^ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30น. นายไพบูลย์ บูรณสันติ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ พัฒนาการอำเภอบางแพได้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อน ศูนย์เรียนรู้บ้านสะพานดำหมู่ที่ 11 ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพโดยในการลงพื

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30น. นายไพบูลย์ บูรณสันติ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ พัฒนาการอำเภอบางแพได้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อน ศูนย์เรียนรู้บ้านสะพานดำหมู่ที่ 11 ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพโดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้เข้าพบพบกับนายอำเภอบางแพ เพื่อหารือข้อราชการด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)