จังหวัดราชบุรี ^__^ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15:00 น. นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายไพบูลย์ บูรณสันติ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมราชบุรี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของดี ของกินอร่อย ณ บริเวณโซนร้านทอง ศูนย์การ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15:00 น. นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายไพบูลย์ บูรณสันติ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมราชบุรี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของดี ของกินอร่อย ณ บริเวณโซนร้านทอง ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี สำหรับในการจัดงานครั้งนี้มีสินค้าเพิ่งปัญญาของจังหวัดราชบุรีและสินค้าวิสาหกิจชุมชนร่วมจำหน่าย 60 บูธ โดยงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2559

(Visited 1 times, 1 visits today)