จังหวัดราชบุรี ^__^ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นายไพบูลย์ บูรณสันติ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯพร้อมด้วยนางสาวธิติการต์ อ่อนน้อม นางสาวจุฑารัตน์ กลายกลั่น ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบ

จังหวัดราชบุรี ^__^ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นายไพบูลย์ บูรณสันติ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯพร้อมด้วยนางสาวธิติการต์ อ่อนน้อม นางสาวจุฑารัตน์ กลายกลั่น ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบบ้านสะพานดำหมู่ที่ 11 ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)