จังหวัดราชบุรี O__~ นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับ นายไพบูลย์ บูรณสันติ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ในโอกาสที่เดินทางปฏิบัติหน้าที่ จังหวัดรา

จังหวัดราชบุรี O__~ นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับ นายไพบูลย์ บูรณสันติ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ในโอกาสที่เดินทางปฏิบัติหน้าที่ จังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)