จังหวัดราชบุรี ^__~ พิธีเปิด “เสน่ห์ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่ AEC”

งหวัดราชบุรี ^__~ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนักวิชาการจังหวัด ร่วมพิธีเปิด “เสน่ห์ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่ AEC” ณ บริเวณสนามกีฬากลีบบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี…นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด…

(Visited 1 times, 1 visits today)