จังหวัดราชบุรี ^__^ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมวันอาสาพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมวันอาสาพัฒนาชุมชน ครบรอบ 47 ปี อำเภอโพธาราม ณ โรงเรียนวัดเขาแหลม หมู่ที่ 3 ตำบ

จังหวัดราชบุรี ^__^ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมวันอาสาพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมวันอาสาพัฒนาชุมชน ครบรอบ 47 ปี อำเภอโพธาราม ณ โรงเรียนวัดเขาแหลม หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีนายธรรมนูญ แก้วคำ นายอำเภอโพธาราม เป็นประธาน โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการอ่านสานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบทุนการศึกษาจำนวน 12 ทุน เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก และกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนน้านเขาแหลม สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก กพสอ.โพธารามเครือข่าย OTOP เครือข่าย กทบ. เครือข่ายกองทุนแม่ อบต.เขาชะงุ้ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชมรมผู้นำ อช. อำเภอโพธาราม

(Visited 1 times, 1 visits today)