จังหวัดราชบุรี ^__^ นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯรักษราชการแทน พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมพัฒนาการอำเภอ/จนท.OTOP และประธานเครือข่าย OTOP เพื่อเตรียมการจัดแสดงและจำหน่าย งาน “มหกรรมราชบุรี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของดี ของกินอร่อย”

จังหวัดราชบุรี ^__^ นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯรักษราชการแทน พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมพัฒนาการอำเภอ/จนท.OTOP และประธานเครือข่าย OTOP เพื่อเตรียมการจัดแสดงและจำหน่าย งาน “มหกรรมราชบุรี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของดี ของกินอร่อย” ณ ห้างฟิวเจอร์ปาร์ค เวลา 14.00 น.

(Visited 1 times, 1 visits today)