อบรมทำเว็บไซด์

ตอนที่ 1 การเลือกธีม

ตอนที่ 2 การใส่พื้นหลัง

ตอนที่ 3 การย่อขยายภาพด้วยโปรแกรม PhotoScape

ตอนที่ 4 ภาพสไลด์

ตอนที่ 5 การสร้าง URL (ลิ้งค์) ให้ไฟลข้อมูล

ตอนที่ 6 การใส่ข้อมูลพัฒนาการอำเภอ

ตอนที่ 7 การใช้ปุ่มไอค่อน

ตอนที่ 8 ลิ้งค์แบนเนอร์

ตอนที่ 9 การใส่ที่อยู่สำนักงาน

ตอนที่ 10 การเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์

ตอนที่ 11 ภาพเคลื่อนไหวในข่าวประชาสัมพันธ์

ตอนที่ 12 เมนูดาวโหลด

ตอนที่ 13 บริการของเรา

ขอขอบคุณ กลุ่มงานสารสนเทศ สพจ.นครศรีธรรมราช สำหรับข้อมูล

(Visited 1 times, 1 visits today)