11 พ.ค. 59 เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจไพเราะ รอยตระกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 4 นิเทศงานและติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตต้นแบบระดับจังหวัด ปี 2559 ณ บ้านวัดปรกเจริญ ม.6 ต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก โดยมี..น.ส.นิภา

|
เข้าชม 0 ครั้ง

11 พ.ค. 59 เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจไพเราะ รอยตระกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 4 นิเทศงานและติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตต้นแบบระดับจังหวัด ปี 2559 ณ บ้านวัดปรกเจริญ ม.6 ต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก โดยมี..น.ส.นิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสานสนเทศฯ นักวิชาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอดำเนินสะดวก หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พัฒนากร และผู้นำชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)