บริการของเรา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 (13.30 น.) นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2559 ลงพื้นที่บ้านตะโก หมู่ที่ 5 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราช

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 (13.30 น.) นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2559 ลงพื้นที่บ้านตะโก หมู่ที่ 5 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราช

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 (13.30 น.) นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2559 ลงพื้นที่บ้านตะโก หมู่ที่ 5 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี..นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองราชบุรี พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี เจ้าหน้าที่ ส่วนราชการในพื้นที่ กลุ่ม/องค์กร ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)