บริการของเรา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 (09.00 น.) นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2559 ลงพื้นที่บ้านบางกล้วย หมู่ที่ 1 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดร

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 (09.00 น.) นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2559 ลงพื้นที่บ้านบางกล้วย หมู่ที่ 1 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดร

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 (09.00 น.) นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2559 ลงพื้นที่บ้านบางกล้วย หมู่ที่ 1 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โดยมี..นายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอวัดเพลง พัฒนาการอำเภอวัดเพลง ส่วนราชการในพื้นที่ กลุ่ม/องค์กร ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)