บริการของเรา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 นายประยงค์ จันเต็ง นายอำเภอปากท่อ พร้อมด้วย นางทศมนพร พุทธจันทรา พัฒนาการอำเภอปากท่อ ตลอดจนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ ประชาชนในพื้นที่บ้านหัวเขาจีน ร่วมให้การต้อนรับ นายกิจจา กาญจนวีระ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 นายประยงค์ จันเต็ง นายอำเภอปากท่อ พร้อมด้วย นางทศมนพร พุทธจันทรา พัฒนาการอำเภอปากท่อ ตลอดจนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ ประชาชนในพื้นที่บ้านหัวเขาจีน ร่วมให้การต้อนรับ นายกิจจา กาญจนวีระ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 นายประยงค์ จันเต็ง นายอำเภอปากท่อ พร้อมด้วย นางทศมนพร พุทธจันทรา พัฒนาการอำเภอปากท่อ ตลอดจนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ ประชาชนในพื้นที่บ้านหัวเขาจีน ร่วมให้การต้อนรับ นายกิจจา กาญจนวีระ พร้อมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยทรงดำ บ้านเขาหัวจีน หมู่ที่1 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้เดินทางเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวดังนี้
1.เย็บปักถักร้อยสร้างฝันสัมพันธ์วัฒนธรรมดีงาม
2.ก่อร่างสร้างไยสู่เส้นไหมถักทอ
3.จักสานภูมิปัญญาไทย และบ้านพักโฮมสเตย์

(Visited 1 times, 1 visits today)