บริการของเรา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 (14.00 น.) นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2559 ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมของบ้านสระน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 (14.00 น.) นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2559 ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมของบ้านสระน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 (14.00 น.) นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2559 ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมของบ้านสระน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมี…นายธรรมนูญ แก้วคำ นายอำเภอโพธาราม หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ กลุ่ม/องค์กร ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)