วันที่ 10 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น.นางสาวนิภา ทองก้อนหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสมปอง จงรักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน อำเภอปากท่อให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ตามโครงการรวมพลังเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐของ

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 10 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น.นางสาวนิภา ทองก้อนหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสมปอง จงรักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน อำเภอปากท่อให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ตามโครงการรวมพลังเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐของจังหวัดภูเก็ต โดยการนำของนายถาวร เทพสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเหล่ามะละกอ หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)