ราชบุรี>>วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:30 น. ผู้ตรวจฯ ไพเราะ รอยตระกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 4 ได้มาตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านวัดปรกเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จัง

|
เข้าชม 0 ครั้ง

ราชบุรี>>วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:30 น. ผู้ตรวจฯ ไพเราะ รอยตระกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 4 ได้มาตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านวัดปรกเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยนางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการจังหวัด ให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)