จังหวัดราชบุรี >> 18 พฤษภาคม 2559 คณะตรวจเยี่ยมจากกรมการพัฒนาชุมชน นำโดยนางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย พร้อมด้วยนางสาวนิตยา แสงสว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมกะเหรี่ยง ม.6 บ้านบึงเหนือ ติดตามกา

|
เข้าชม 0 ครั้ง

จังหวัดราชบุรี >> 18 พฤษภาคม 2559 คณะตรวจเยี่ยมจากกรมการพัฒนาชุมชน นำโดยนางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย พร้อมด้วยนางสาวนิตยา แสงสว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมกะเหรี่ยง ม.6 บ้านบึงเหนือ ติดตามการดำเนินการโครงการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (IQL) พร้อมด้วยนางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสมเทศและทีมงานสารสนเทศจังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ พัฒนาการอำเภอบ้านคา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนดำเนินการต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)