หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

28 มีนาคม 2559 จังหวัดราชบุรี เตรียมความพร้อมโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวปี 2559 ร่วมกับผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรในหมู่ที่ 6 บ้านวัดปรกเจริญ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผู้นำอช.และภาคีเครือข่าย ปลัดอบต.วัฒนธรรม สาธารณสุข กศน.เข้าร่วม

สับปะรดหวานฉ่ำ…งามล้ำตะนาวศรี…มากมีแร่ธาตุ…กราบอัฐิหลวงปูเทสน์…แดนนิเวศน์เชิงคีรี…ถิ่นคนดีชายแดนผ้าทอกระเหรี่ยง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอพื้นเมือง สถานที่ผลิต : บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 6 ต