หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

ราชบุรี >> 18 พ.ค. 59 น.ส.ทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผอ.กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย พร้อม จนท. ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงาน IQL โดยมี..น.ส.นิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ จนท.กลุ่มงานสารสนเทศ รายงานผลการดำเนินงาน

28 มีนาคม 2559 จังหวัดราชบุรี เตรียมความพร้อมโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวปี 2559 ร่วมกับผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรในหมู่ที่ 6 บ้านวัดปรกเจริญ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผู้นำอช.และภาคีเครือข่าย ปลัดอบต.วัฒนธรรม สาธารณสุข กศน.เข้าร่วม

สับปะรดหวานฉ่ำ…งามล้ำตะนาวศรี…มากมีแร่ธาตุ…กราบอัฐิหลวงปูเทสน์…แดนนิเวศน์เชิงคีรี…ถิ่นคนดีชายแดนผ้าทอกระเหรี่ยง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอพื้นเมือง สถานที่ผลิต : บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 6 ต