หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์) มอบหมายให้ นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาแถลงข่าว และทำพิธีเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านวัดปรกเจริญ หมู่ที 6 ตำบลตาหลวง

จังหวัดราชบุรี>>> วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ เปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เชิงอนุรักษ์ บ้านผาปก หมู่ที่ 3 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุ

จังหวัดราชบุรี >>วันนี้ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์) มอบหมายให้นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาแถลงข่าว และทำพิธีเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านวัดปรกเจริญ หมู่ที 6 ตำบลตาห

วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 นายประยงค์ จันเต็ง นายอำเภอปากท่อ พร้อมด้วย นางทศมนพร พุทธจันทรา พัฒนาการอำเภอปากท่อ ตลอดจนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ ประชาชนในพื้นที่บ้านหัวเขาจีน ร่วมให้การต้อนรับ นายกิจจา กาญจนวีระ