ราชบุรีรับคณะกรรมการพิจารณากิจกรรมประกวดหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการชมรมกำนั [...]

อ่านต่อ

ราชบุรี คัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด บ้านหนองงูเหลือ ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดราช [...]

อ่านต่อ

รางวัลหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559 บ้านวัดปรกเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

รางวัลหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559 [...]

อ่านต่อ