ภาพกิจกรรม

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีรับรางวัลชนะเลิศการประกวดเว็ปไซต์ดีเด่น ในงาน มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (CD Day 2017)

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีรับรางวัลชนะเลิศการประกวดเว็ปไซต์ดีเด่น ในงาน มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (CD Day 2017)

(Visited 1 times, 1 visits today)