ภาพกิจกรรม

วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายไพบุลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 4 ติดตามการขับเคลื่อนงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแพ และอำเภอวัดเพลง

วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายไพบุลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 4 ติดตามการขับเคลื่อนงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแพ และอำเภอวัดเพลง

(Visited 1 times, 1 visits today)