ดาวน์โหลด
17 พฤษภาคม 2562 / 16.31 น.
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม Quadrant D) ในหมู่บ้าน/ชุมชน OTOP นวัติวิถี จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม Quadrant D) ในหมู่บ้าน/ชุมชน OTOP นวัติวิถี จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด
01 พฤษภาคม 2562 / 16.58 น.
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม Quadrant D) ในหมู่บ้าน/ชุมชน OTOP นวัติวิถี จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม Quadrant D) ในหมู่บ้าน/ชุมชน OTOP นวัติวิถี จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)