การประชุมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด กิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าOTOP ครั้งที่2 การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าOTOPสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ณ สหภาพเมียนมา( เมืองทวาย)

วันที่ 4พ.ค.60 ณ รร.โกลเด้นซิตี้ จ.ราชบุรี ดร.สุทธิรักษ [...]

อ่านต่อ

งานมหกรรมราชบุรี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของดี ของอร่อย วันที่ 26 เมษายน -1 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล พลาซา เวสต์เกต

ราชบุรี>> วันนี้ 26 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น. นาย [...]

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัด (คสป.) จังหวัดราชบุรี ครั้งที่7/2560

วันนี้ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกส [...]

อ่านต่อ