ราชบุรี “ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ครั้งที่ 1/2563” เพื่อขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุม [...]

อ่านต่อ