ชาวโพธาราม จังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ตามโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตฯ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ [...]

อ่านต่อ

ราชบุรี “ดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. เพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนา ระดับจังหวัด”

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงยก [...]

อ่านต่อ