ราชบุรี”เมืองคนงามเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยังยืนจังหวัดราชบุรี”

21 ตุลาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเ [...]

อ่านต่อ

ราชบุรี “ประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดราชบุรี”

วันที่ 17 ตุลาคม 61 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอ [...]

อ่านต่อ

ราชบุรี “ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหว [...]

อ่านต่อ

ราชบุรี “ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาและต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP “

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชกา [...]

อ่านต่อ

ราชบุรี คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่  11  ตุลาคม 2561   คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผ [...]

อ่านต่อ