ราชบุรี “ร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจัง [...]

อ่านต่อ