พช.ราชบุรี ร่วมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดำเนินโครงการพลังสตรีอาสาร่วมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม​ 2563​ นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการพลังสตรีอาสา ร่วมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดย สพจ.ราชบุรี ร่วมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดอบรมให้ความรู้การทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ให้กับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ตำบล ฯลฯ จำนวน 5 อำเภอ ณ จุดดำเนินการ ได้แก่ ห้องประชุมอำเภอโพธาราม รพ.สต.สวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง สพอ.ดำเนินสะดวก และห้องประชุมอำเภอสวนผึ้ง รวมกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้สนใจในพื้นที่ และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

(Visited 1 times, 1 visits today)