สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการทำหน้ากากอนามัย แบบผ้าเพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อ COVID-19

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563

      นางทศมนพร พุทธจันทรา  หัวหน้ากุล่มงานส่งเสริม

การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการทำหน้ากากอนามัย

แบบผ้าเพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อ COVID-19  จัดโดยแม่บ้าน

มหาดไทย ณ ห้องกัลปพฤกษ์ อาหารราชบุรีเกมส์ โดยมี

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานโครงการ

ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานต่างๆ มากมาย

เป็นการกระตุ้นให้จังหวัดราชบุรี ช่วยกันดูแลและป้องกันตนเอง

จากเชื้อไวรัส COVID-19 ในครั้งเป้าหมายการผลิตหน้ากาก 1,900 ชิ้น

และแจกจ่ายในกับข้าราชการไว้ใช้ คนละ 2 ชิ้น ก่อนหน้านี้ ได้แจกจ่ายให้

กับประชาชนแล้วร่วม 50,000 ชิ้น

(Visited 1 times, 1 visits today)