ราชบุรีประชุมพัฒนาการจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 2/2563

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมพัฒนาการจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

ในการประชุม มีการนำเสนอคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี 2 ชุด ได้แก่ “พัฒนาการอำเภอพาเที่ยว EP.1 ต๋าหลาดไทยวน และ EP.2 ก้มต้งกาแฟสด”

(Visited 1 times, 1 visits today)