#ราชบุรีอบรมโครงการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปี 2563

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเวลา 2 โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ประธานการฝึกอบรมโครงการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปี 2563

  ในการอบรมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่ายฯ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนากร พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอาสาพัฒนา รวมทั้งสิ้น 72 คน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด 2.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ผลจากการฝึกอบรมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมีความรู้ความสามารถ และมีแผนในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

(Visited 1 times, 1 visits today)