ราชบุรี ประชุมคณะทำงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น.   ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางทศมนพร พุทธจันทรา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุมคณะทำงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ ตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ เพื่อการพัฒนาและจัดวางระบบการบริหารงานบุคคลของกรมการพัฒนาชุมชน ชี้แจงแนวทางการทำหน้าที่ต้นแบบที่ดีของคณะทำงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ สพจ.ราชบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)