ราชบุรีประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชนประจำปี 2563

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายฯ พัฒนาการอำเภอ         นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอผู้รับผิดชอบงานสัมมาชีพชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2563 เน้นย้ำประเด็นโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

(Visited 1 times, 1 visits today)