ราชบุรีร่วมใจ รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินจังหวัดราชบุรี” กับ นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ    ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรภาคประชาชน ร่วมลงนาม รวม ๑๕ หน่วยงาน/องค์กร โดยมีสักขีพยานได้แก่ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล จาก ๑๐ อำเภอของจังหวัดราชบุรี ร่วมในพิธีฯ รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ คน

(Visited 1 times, 1 visits today)