ราชบุรี”สัมนาเพิ่มศักยภาพและประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ อาคารราชบุรีเกมส์ จังหวัดราชบุรี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เปิดกิจกรรมสัมนาเพิ่มศักยภาพและประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี โดยมี หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ผู้นำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดราชบุรี 50 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)