ราชบุรี”ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6 / 2562″

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6 / 2562 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 1 โครงการ และพิจารณาเงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 3 โครงการ

(Visited 1 times, 1 visits today)