ราชบุรี”ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2562″

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2562 โดยระเบียบวาระการประชุมแจ้งให้ทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางการขับเคลื่อนงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)