ราชบุรี ‘ประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ปี 2562’

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี นางอัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ ผอ.ศพช.เพชรบุรี คณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจฯ ประเภทเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ได้แก่ นางสาวชุติมา กล่อมเกลี้ยง นีกวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ในการนี้ นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางทศมนพร พุทธจันทรา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอปากท่อ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ ได้ร่วมให้การต้อนรับและกำลังใจในการประกวด

(Visited 1 times, 1 visits today)