ราชบุรี ‘ประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ปี 2562’

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้แปรรูปวัสดุธรรมชาติ(ฟางข้าว) ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นางอัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ ผอ.ศพช.เพชรบุรี คณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น จังหวัดราชบุรี ประเภทกลุ่มอาชีพสตรีดีเด่น วิสาหกิจชุมชนอารักษ์ ต่อยอดบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอำเภอบ้านโป่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว พัฒนาการอำเภอบ้านโป่ง ตลอดจนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้ร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

ในการนี้ นางทศมนพร พุทธจันทรา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศได้ร่วมติดตามกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)