ราชบุรี “โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี โดยในงานมีการมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทใน พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การออกหน่วยบริการของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้เข้ารับบริการเป็นประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเข้ารับบริกา

(Visited 1 times, 1 visits today)