ราชบุรี “ประชุมเชิงปฎิบัติการคลีนิคสร้างสุขกองทุนชุมชน (Move for fund team)”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม อายตานิค ถนนเลี่ยงเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการคลีนิคสร้างสุขกองทุนชุมชน (Move for fund team)โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นปราชญ์ด้านทุนชุมชน (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ,กลุ่มออมทรัพย์,,โครงการ กข.คจ.) จำนวน 40 ท่าน วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล การบริหารโครงการ บริหารสัญญา และบริหารหนี้ โดยทีมวิทยากร ครู ก จากส่วนกลาง และกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)