ราชบุรี “ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2562”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2562 เดือน กรกฎาคม 2562 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด รวม 24 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)