ราชบุรี “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี “

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเวทเทิร์นแกรนด์ จังหวัดราชบุรี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็น กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้ง 10 อำเภอ

(Visited 1 times, 1 visits today)