ราชบุรี “ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จากทุกอำเภอ จำนวน 124 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)