ราชบุรี”ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562″

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ 10/2562 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)