ราชบุรี “เสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี โดย นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนรักษาราชการพัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม โดยมี คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)