ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงาน ในพื้นที่อำเภอบางแพ

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 10 พ.ค.2562 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 3 ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการภาคกลางตอนล่างหนึ่ง พร้อมคณะฯ ติดตามการดำเนินงาน และให้กำลังใจผู้นำชุมชนในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)