จังหวัดราชบุรีเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัด

|
เข้าชม 0 ครั้ง

จังหวัดราชบุรีเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัด สำหรับโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอในจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการขึ้นพร้อมกัน 10 หมู่บ้าน และ  878 หมู่บ้าน ทั่วประเทศ (อำเภอๆละ 1 หมู่บ้าน) เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9

 

(Visited 1 times, 1 visits today)