จังหวัดราชบุรีเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 8 พ.ค. 62 จังหวัดราชบุรีจัดคิกออฟโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด้วยการน้อมนำการดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน ในชุมชนหมู่บ้าน โดยมีนางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิด ที่บ้านต้นมะขาม ม. 4 ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม พร้อมนำนายอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา กล่าวคำปณิธาน และร่วมกิจกรรมรวมพลังแสดงความจงรักภักดีด้วยการ “ปลูกต้นรวงผึ้ง” ซึ่งดอกรวงผึ้งมีสีเหลืองเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดเก็บ กวาดขยะบริเวณวัด และหมู่บ้าน ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย รวมทั้งโยนอี เอ็ม บอล ลงในคลองอีจาง ช่วยปรับสภาพน้ำเสียในลำคลอง

 

(Visited 1 times, 1 visits today)